Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

 

   1 - 6 / 31  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o organizaciji rada od 07.05.2020

Odluka o organizaciji rada od 07.05.2020

Odluka kojom se van snage stavljaju sve ranije donešene odluke o kriznom postupanju a sve u skladu sa novim uputama VSTV te kriznih stožera FBIH i USK.

07.05.2020.

Odluka o preduzetim mjerama od 31.03.2020

Odluka o preduzetim mjerama od 31.03.2020

Naredba predsjednika suda broj 017-0-Su-20-000415 od 23.03.2020. godine utački 2. mijenja se i glasi:Organizuje se dežurstvo sudija iz krivične, građanske i prekršajnematerije za postupanje po predmetima iz čl.1.,2.,3. Odluke VSTV-a na način dadežurne sudije dežuraju u zgradi suda počev od 01.04.2020. godine pa nadalje, aprema listi dežurstva koja je prilog uz naredbu.

01.04.2020.

Naredba o kriznom postupanju od 23.03.2020

Naredba o kriznom postupanju od 23.03.2020

Povodom novonastale epidemiološke situacije (Corona virusa), te na osnovu Odluke VSTV-a o organizaciji rada u sudovima i Tužilaštvima u BiH br:08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine i nakon održane sjednice stručnog kolegija dana 23.03.2020, Predsjednik suda donosi novu naredbu o kriznom postupanju.

23.03.2020.

Naredba o kriznom postupanju od 18.03.2020

Naredba o kriznom postupanju od 18.03.2020

Ograničava se radno vrijeme ovog suda i rad se organizuje u vremenu. Obavezuju se sudije da otkažu sva ročšta ukoliko to nisu učinili do danas, izuzev hitnih ročišta – rok odmah. Sve presude otpremati putem pošte počev od 19.03.2020. godine, izuzev presuda kojima je određen rok za 18.03.2020. godine do daljenjg.

18.03.2020.

Odluka o kriznim mjerama po preporuci VSTV

Odluka o kriznim mjerama po preporuci VSTV

Općinski sud u Bihaću donosi odluku o kriznim mjerama po preporuci VSTV-a. Utvrđuje se prekid održavanja sudskih ročišta, ograničava rad sa strankama do daljnjih preporuka nadležnih kriznih štabova.

16.03.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke i donosi odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kancelarijskog materija.

11.03.2020.

   1 - 6 / 31  >

Povratak na vrh