Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

 

Aktuelnosti

Sedmice sudske nagodbe od 6. do 17. novembra u svim sudovima u BiH

Sudovi u BiH pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

31.10.2017.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 2017

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 017- 0- Su-17-000446 od 03.06.2017 godine i ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala, dodjeljuje se ponuđaču „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka, ponuda broj: ZP 341/17 od 04.06.2017. godine, za ponuđenu cijenu 41.207,62 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

05.07.2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu 19.04.2017.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika

Odlučili smo da Vam se ovim putem približimo u komunikaciji, predstavimo naše djelovanje, olakšamo snalaženje u kontaktu s nama te Vam predstavimo ovaj sud.

12.11.2009.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kada osoba / lice koja ima stalno prebivalište u Općini Bihać umre, Općinski sud u Bihaću utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama / licima.

27.08.2009.

više