Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

 

Aktuelnosti

Odluka o organizaciji rada od 07.05.2020

Odluka kojom se van snage stavljaju sve ranije donešene odluke o kriznom postupanju a sve u skladu sa novim uputama VSTV te kriznih stožera FBIH i USK.

07.05.2020.

Odluka o preduzetim mjerama od 31.03.2020

Naredba predsjednika suda broj 017-0-Su-20-000415 od 23.03.2020. godine utački 2. mijenja se i glasi:Organizuje se dežurstvo sudija iz krivične, građanske i prekršajnematerije za postupanje po predmetima iz čl.1.,2.,3. Odluke VSTV-a na način dadežurne sudije dežuraju u zgradi suda počev od 01.04.2020. godine pa nadalje, aprema listi dežurstva koja je prilog uz naredbu.

01.04.2020.

Naredba o kriznom postupanju od 23.03.2020 23.03.2020.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika

Odlučili smo da Vam se ovim putem približimo u komunikaciji, predstavimo naše djelovanje, olakšamo snalaženje u kontaktu s nama te Vam predstavimo ovaj sud.

12.11.2009.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kada osoba / lice koja ima stalno prebivalište u Općini Bihać umre, Općinski sud u Bihaću utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama / licima.

27.08.2009.

više