Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

Odluka - Plan nabavki za 2019 godinu

08.05.2019.

Na osnovu čl.17. Zakona o Javnim nabavkama (Službeni glasnik BIH br.39/14) predsjednik suda donosi:

 

O D L U K U
o utvrđivanju Plana nabavki Općinskog suda u Bihaću za 2019. godinu

 

Član 1.

   Ovom Odlukom predsjednik suda utvrđuje Plan nabavki Općinskog suda u Bihaću za 2019 godinu, kao u prilogu.

 

  Član 2.

   Plan nabavki Općinskog suda u Bihaću donosi se za budžetsku 2019 godinu, a obuhvata nabavku roba i usluga, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procjenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru financiranja.

Plan nabavki se tokom budžetske godine može izmjeniti ili dopuniti.

...

Cjelokupan akt sa tabelama možete preuzeti u prilogu ove vijesti.

Za sve detaljnije informacije  možete se obratiti  šefu odsjeka za opće i računovodstvene poslove na br. telefona 037/224-180 lokal 314.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh