Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bihaću

Naredba o kriznom postupanju od 23.03.2020

23.03.2020.

1. Predsjednik suda procjenjuje opasnost po zdravlje ljudi i donosi odluku u pogledu organizacije rada u sudovima, restrektivnijh mjera predloženih odlukom VSTV-a na sljedeći način.

 

2. Organizuje se dežurstvo sudija iz krivične, građanske i prekršajne materije za postupanje po predmetima iz čl.1, 2 i 3 VSTV-a na način da dežurne sudije dežuraju kod kuće, a prema listi dežurstva koja je prilog ove naredbe i dužni su biti dostupni na mobilni telefon, po pozivu dežurne službe.

 

3.  Sve sudije ovog suda trebaju biti dostupne na mobilne telefone na poziv predsjednika KV vijeća u slučaju produženja pritvora ili odlučivanje po žalbi za određeni pritvor i moraju se odazvati na poziv predsjednika vijeća.

 

4. Na upisniku organizuje se dežurna služba a prema listi dežurstva koja je prilog.

 

5. U Zemljišno knjižnom uredu organizuje se dežurstvo, a prema listi koja je prilog ove naredbe.

 

6. Registar pravnih lica privremeno obustavlja rad, a u slučaju hitnosti kontaktirati na broj mobilnog telefona 061/718-606 ili na E-mail sanelad405@gmail.com.

 

7. Pripravnici neće dolaziti na rad u sud počev od 24.03.2020. godine do daljnjeg i isti će biti obaviješteni o početku svoga rada.

 

8. Radno vrijeme ostaje isto od 08:00 sati do 13:00 sati.


U nastavku cjelokupnu odluku možete preuzeti u prilogu


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Naredba-23032020